به گزارش خبرگزاری برنا از تهران، این نشست به مناسبت برگزاری بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، 16 آبان در غرفه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برپا شد.

سید محمد موسوی  رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری در این نشست بر نقش مهم و تاثیرگذار رسانه در جامعه تاکید کرد و افزود: خبرنگاران رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب با رصد فعالیت ها و مشکلات شهرستان می تواند در تصمیم گیری ها نقش مهمی ایفا کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری در ادامه اظهار داشت: مجوز نمایندگی خانه مطبوعات استان تهران در شهرستان ری از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ابلاغ شده و قرار است خبرنگاران با برگزاری انتخابات، نسبت به انتخاب نماینده خود در خانه مطبوعات استان تهران اقدام کنند.

وی افزود: نمایندگی خانه مطبوعات نیز مسائل و مشکلات صنفی خبرنگاران را از همین طریق پیگیری خواهد کرد و برنامه های اجرایی خانه مطبوعات نیز از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

در ادامه خبرنگاران حاضر به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص ایجاد خانه مطبوعات شهرستان ری پرداختند.