به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، دکترعلی طیب نیا در حین بازدید با جمع سهامداران پدیده مواجه شد که از وی در خصوص حل مشکلاتشان و بحث بورس سئوال می کردند.

وزیر اقتصاد هرچند در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حل مشکلات پدیده پاسخ صریحی به سهامداران ارائه نکرد اما در پاسخ به سوال یکی از سهامداران گفت: مسئولیت حل مشکلات پدیده بر عهده وزارت کشور و شورای امنیت ملی است و ما در این راستا با آنها همکاری می کنیم.