به گزارش  خبر گزاری برنا از تهران ، علی جنگروی گفت،  همکاری شهروندان تهرانی را با ماموران سرشماری، بسیار مطلوب خواند و گفت:  یک میلیون 271 هزار و 577 خانوار، ثبت اطلاعات شده اند.

وی افزود: نبود سرپرست خانوار و یا یکی از اعضای خانواده در زمان مراجعه ماموران سرشماری به در منازل ، قدری کار سرشماری را کند کرده است .

جنگروی با اشاره به اینکه درج نشدن اطلاعات یک خانوار و یا حتی یک نفر ضریب خطا در سرشماری را به همان اندازه افزایش می دهد یادآور شد : شهروندانی که به هنگام مراجعه مامور سرشماری در منزل حضور ندارند حتما پس از مراجعه برای ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

وی افزود: خانوارها می توانند با رویت برگه‌ای که از سوی مأمور سرشماری به همراه شماره تلفن برای آن‌ها گذاشته شده، به سرعت برای گزارش اطلاعاتشان تماس حاصل کنند.

بنا به اعلان مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 ، تا تاریخ سی ام آبان ماه ادامه خواهد داشت .