به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، اسماعیل حافظی مدیر توسعه و منابع اداره کل راه و شهرسازی قزوین ابراز کرد: دوره آموزشی بدو خدمت برای کارمندان قراردادی اداره کل راه و شهرسازی قزوین با موضوعاتی از قبیل ساختار نظام دولت، فرهنگ سازمانی، کار تیمی، اخلاق اداری و خدمات کشوری سالن جلسات شهرسازی این اداره کل برگزار خواهد شد تا آن ها با مبادی این اداره کل آشنا شوند.

حافظی افزود: کارکنان قرارداد کار معین که در این دوره شرکت می کنند در مجموع 110نفر می باشند و این دوره ها در 63ساعت برای نیروها تدریس می شود که 7ساعت باقی مانده نیز آشنایی با دستگاه است که آن ها باید با قسمت های مختلف اداره و شرح وظایف آن آشنا شوند.

وی عنوان کرد: این دوره آموزشی با هدف آشنایی همکاران با قوانین و مقررات نظام اداری و جهت صرفه جویی در هزینه ها انجام می شود.

مدیر توسعه و منابع اداره کل راه و شهرسازی قزوین اظهار کرد: پس از اتمام دوره از کلیه شرکت کنندگان در جلسات، آزمون عملی به عمل خواهد آمد و شرکت کنندگان پس از قبولی گواهینامه آموزشی خود را از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دریافت خواهند کرد.

حافظی در پایان خاطرنشان کرد: این دوره سال گذشته نیز برای پرسنل رسمی و پیمانی و با حضور 102نفر از همکاران این اداره کل برگزار شده بود.