به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، رضا جمشیدی در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس برآورد انجام شده دو میلیون و 75 هزار خانوار در این استان وجود دارد افزود: سرشماری نفوس و مسکن در خراسان رضوی 9 درصد از برنامه زمان بندی شده عقب تر است.

وی اظهار کرد: با این حال سرشماری از نظر کیفیت در سطح مطلوب در حال انجام است و در مشهد نیز که نیمی از جمعیت استان را دارا می باشد تاکنون 628 هزار خانوار و معادل 51 درصد خانوارهای برآورد شده سرشماری شده اند.

مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن خراسان رضوی گفت: تعداد خانوار شهرستان مشهد در سال جاری یک میلیون و 112 خانواده برآورد شده است.

جمشیدی از انجام نخستین مرحله پرداخت حق الزحمه آمارگیران سرشماری مزبور در خراسان رضوی خبر داد و افزود: این استان جزو نخستین استان هایی است که اولین مرحله پرداخت دستمزد آمارگیران را انجام داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ی خراسان رضوی اظهار کرد: در این مرحله بخشی از دستمزد یک هزار و 840 آمارگیر این استان پرداخت شد.

وی با بیان اینکه حدود 2 هزار آمارگیر در این استان فعال هستند گفت: حق الزحمه آمارگیران استان طی 2مرحله پرداخت خواهد شد