به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، کادر فنی تیم ملی کشتی ساحلی ایران از نفرات ذیل جهت شرکت در آخرین اردوی تیم ملی سریم به منظور اعزام به مسابقات جهانی کره جنوبی ۲۰۱۶ دعوت کرد که نام کامران رستمی، پهلوان خوش اخلاق کشتی شهرستان باخرز به چشم میخورد.

این اردو از دیروز در بابلسر آغاز شده و تا ۲۳ آبان ادامه خواهد داشت و نفرات منتخب به مسابقات جهانی کره جنوبی اعزام خواهند شد.

اسامی دعوت شدگان به این اردو به شرح زیر است:

وزن ۱۲۰- کیلوگرم: کامران رستمی از شهرستان باخرز و هاشم قاسمیان از فاروج

وزن ۹۵-: کیلوگرم: ناصرنیک سرشت از مشهد و علی مهدیزاده از تایباد

وزن ۸۵- کیلوگرم: حامد میرزاپور از تربت جام و محمدنیک سرشت از مشهد

وزن ۷۵- کیلوگرم:ابراهیم ولیان از اسفراین و محمدمحمدی بریمانلو از بجنورد

سرمربی تیم ملی سریم: محمد فرشاد شادکام