به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛تجمع کنندگان که تعداد آنها 230 نفر بود علت تجمع خود را پرداخت نشدن تجمع اعتراض آمیز بیش از 200 نفر از کارکنان راه و شهرسازیمطالبات اعلام کردند . محمد کاظم رمضانی از تجمع کنندگان گفت: سازمان راه و شهرسازی تعدادی از کارکنان خود را بدون تسویه حساب و پرداخت مطالبات به سازمان حمل و نقل منتقل کرد. وی افزود: حقوق، دستمزد و اضافه کار 3 ماه اخیر به آنها پرداخت نشده است . سیروس صادقی از دیگر معترضان هم گفت: دو سال است که حق لباس و سنوات آنها پرداخت نشده است و از مسئولان می خواهیم حق و حقوق ماه را پرداخت کنند . فتاح محمدی معاون سیاسی امنیتی استاندار در میان تجمع کنندگان حاضر شد و به آنها قول داد به زودی نشستی با رئیس سازمان راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل استان برگزار و مطالبات آنها را پیگیری خواهد کرد. گفتنی است دو روز پیش نیز کارکنان شهرداری یاسوج به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان جوی استانداری تجمع کردند .