به گزارش خبر گزاری برنا از تهران، محمد خانی شهردار و حمزه کچوئی نایب رئیس شورای اسلامی شهر جوادآباد به همراه حامد ظفر مسئول فنی و شهرسازی شهرداری از مناطق حاشیه ای شهر بازدید کردند.

در این بازدید یک ساعته که به منظور برنامه ریزی برای اصلاح هندسی معابر حاشیه شهر و همچنین آسفالت کردن مناطقی که از این مورد محروم هستند، صورت گرفت، نایب رئیس شورای شهر بر حمایت این شورا از چنین طرح هایی تأکید کرد.

کچوئی گفت: مناطق حاشیه ای باید همسان و متوازن با مناطق مرکزی شهر مورد توجه قرار گیرند و خدمات ارائه شده به همه مناطق شهری باید یکسان باشد.

وی افزود: شورای شهر و شهرداری جوادآباد همواره نگاه عدالت محور به تمام مناطق شهری داشته و دارد که همین امر باعث پیشرفت و توسعه همه جانبه مرکز وسیع ترین بخش استان تهران خواهد شد.

شهردار جوادآباد نیز در این بازدید میدانی اظهار داشت:  باتوجه به وسعت و جمعیت محدوده ۱۳۷ هکتاری شهری و ۲۰۰۲ هکتاری کل محدوده حریم و شهری در کنار ظرفیت ها و پتانسیل های خوب این شهر، باید رسیدگی بیشتری به مناطق حاشیه ای شود.

محمد خانی اضافه کرد: مناطق حاشیه شهر می توانند پشتیبان خوبی برای توسعه شهری باشند و باید با رسیدگی به این مناطق، برای توسعه همه جانبه شهر جوادآباد تلاش کرد.