به گزارش برنا، دکتر مجید خدابخش، استاندار اردبیل به منظور پی گیری پروژه راه آهن میانه – اردبیل دوشنبه هفدهم آبان ماه با مهندس محمدزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار موضوع اجرای پروژه راه آهن میانه- اردبیل با استفاده از اوراق اسناد خزانه و ماده 56 مورد بررسی قرار گرفت و از سوی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه، دستور تهیه و انتشار آگهی مناقصه اجرای پروژه مذکور از طریق اوراق اسناد خزانه و ماده 56 صادر شد تا سرمایه گذاران و پیمانکاران توانمند برای اجرای این پروژه ورود پیدا کنند.