به گزارش برنا، امامی یگانه گفت: با توجه به اینکه عوامل و دست اندرکاران آتش نشانی بصورت مستقیم در معرض خطر و بویژه  آتش سوزی هستند باید در وهله اول از تجهیزات و ایمنی کامل برخوردار باشند  تا بتوانند بصورت حرفه ای به آسیب دیدگان  خدمت رسانی کرده و در هنگام بروز حوادث و سوانح جان مصدومین  را نجات دهند.

وی  افزود: در صورت تامین اعتبار تجهیز ایستگاههای آتش نشانی در اولویت قرار خواهد گرفت و در این راستا باید از اعتبارات کمکی در اختیار سازمان شهرداریها نیز بهره گرفت.

دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گفت: پیگیر هستیم آتش نشانی اردبیل به نردبان 55 متری تجهیز شود.