به گزارش خبرگزاری برنا از گچساران؛رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزایش سهم روستاها و شهرهای کوچک از مالیات بر ارزش افزودهدر نشست با دهیاران و شوراهای دهستان خیرآباد گچساران گفت: با کاهش سهم کلان شهرها از مالیات بر ارزش افزوده سهم روستاها و شهرهای کوچک افزایش یافت. غلامرضا تاجگردون افزود: درآمد بر ارزش افزوده کلان شهرها ۲۰ درصد، روستاها ۳۰ درصد و شهرهای کوچک ۵۰ درصد بود که براساس تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سهم کلان شهرها از ارزش افزوده از 20 درصد به 12 درصد کاهش یافت. وی با بیان اینکه سهم روستاها از مالیات بر ارزش افزوده پنج درصد و شهرهای کوچک نیز سه درصد افزایش یافت افزود: از مجموع هشت درصد کسر شده از درآمد ارزش افزوده کلان شهرها، پنج درصد را به روستاها و سه درصد را به شهرهای کوچک اختصاص دادیم. نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت:با این افزایش، سهم روستاییان از ارزش افزوده به 35 درصد و شهرهای کوچک نیز به 53 درصد افزایش یافت. علیبازپور/ برنا