به گزارش برنا،پروفسور الکساندر آزادگان  در این همایش ضد استکباری به ابعاد مختلف دشمنی استکبار با ایران پرداخت و گفت: شعار استکبار ستیزی ایران تداوم شعار مرگ بر آمریکای نسل انقلابی ایران است و ایرانیان تنها با تحقق طرح اقتصاد مقاومتی خود می توانند این شعار را عملی کرده و کمر استکبار جهانی را بشکنند.
وی به بیان تاریخچه آمریکا پرداخت و افزود: در ادبیات امروزی باید حساب دولت ها با ملت ها جدا شود چرا که در برخی
کشورها بویژه آمریکا، کاخ نشینان نمایندگان واقعی مردم کشور خود نیستند بلکه با حفظ منافع خود به دنبال تامین منافع خانواده های ویژه ای در این کشورها به ویژه خاندان های وابسته به صهیونیست ها و وهابیت هستند.
آزادگان با بیان اینکه جنگ هایی که امروز کشورهای همسایه ایران را درگیر خود کرده است، داخلی نیست، افزود: این جنگ ها در واقع جنگ های مزدوری است که از وهابیت نشات گرفته و باعث کشته شدن بسیاری از افراد بی گناه ، زنان و کودکان و آواره شدن میلیون ها نفر در منطقه شده است.
سردبیر مسائل خاورمیانه و تحلیلگر ارشد تلویزیون تزارگراد روسیه با اشاره به تاریخ سیاه کشورهایی چون روسیه، انگلیس و آمریکا در قبال ایران اظهار کرد: هر چند روس ها بیشتر از آمریکایی ها در گذشته به ملت ایران جفا کردند اما امروز با تغییر نگرش توانسته اند، روابط خوبی را با ایران برقرار کنند.
وی با بیان اینکه منطقی صحبت کردن آزادی بیان اجتماعی را با خود به همراه دارد، خاطر نشان کرد: امروز تکنولوژی های آمریکا یک سر و گردن فراتر از سایر کشور های پیشرفته است به طوری که وسایل ارتباط جمعی آمریکا مثل شبکه های اجتماعی، جهان را به تسخیر خود درآورده است.
استاد دانشگاه کالیفرنیای آمریکا بدعهدی های آمریکا در سطح جهان را یادآور شد و افزود: تحرکات اخیر اوباما آن هم در اواخر عمر ریاست جمهوری خود و تمدید تحریم ها به خودی خود بیانگر میزان بدعهدی واشنگتن در قبال ایران است.
تحلیلگر مسائل استراتژیکی و ژئوپلیتیک با بیان اینکه انتخابات 2016 امریکا بر سر انتصاب بدتر و افتضاح است، تشریح کرد: هر یک از این نامزدهای انتخاباتی پیروز شوند دنیا را به لبه پرتگاه هدایت خواهند کرد.