به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران،  این مسابقات در حضور گلمحمدی مدیر کل ورزش استان، میرزاآقابیک معاون توسعه امور ورزش اداره کل، سلیمی رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل، پیام برنا نظر مشاور مدیرکل و مدیر روابط عمومی، رمضانی رئیس هیئت استان تهران، کفاش نایب رئیس هیئت، ابوفاضلی رئیس هیئت شمال شرق و گلشن حسینی مسئول صعودهای ورزشی استان تهران برگزار شد .

در ادامه ورزشکاران  در گروه های مختلف به رقابت پرداختند ، که تیم صخره نوردی شمال شرق مقام قهرمانی را از آن خود کرد. شمیرانات و جنوب غرب هم در رده ای بعدی قرار گرفتند.

مقام های اول تا سوم هر رده سنی به شرح زیر می باشد:

نتایج نهایی رده سنی D:

1- گئورک بوداغیان باشگاه سیپان شمال شرق

2- امیرحسین ایرانشاهی باشگاه داوودی شمال شرق

3- مهدی ایزدی طارمسری باشگاه داوودی شمال شرق

 

 

 

 

نتایج نهایی رده سنیC:

1- رادین فروغیان باشگاه فدک شمیرانات

2- سید بنیامین طاهری باشگاه قیانوری جنوب غرب

-3 کیارش خراسانی زواره باشگاه داوودی شمال شرق

نتایج نهایی رده سنی B:

-1 شانت عیسی قلیان باشگاه سیپان شمال شرق

2- سیدمحمدطاها موسوی باشگاه فدک شمیرانات

-3 مهبد هوشنگی باشگاه انقلاب

نتایج نهایی رده سنی A:

-1 آریا هادی فر باشگاه داوودی شمال شرق

-2 علیرضا شکوری باشگاه قیانوری جنوب غرب

3- مهدی حاجیان نژاد باشگاه داوودی شمال شرق

مقام های اول تا سوم مسابقه سرطناب بانوان امیدهای استان تهران:

 

 

 

 

نتایج نهایی رده سنی D:

-1 سوگند طهمورثی یگانه باشگاه داوودی شمال شرق

2- آیناز علوی باشگاه پیام شمال شرق

-3 سرلی سرداری مسیحی باشگاه رافی شمال شرق

نتایج نهایی رده سنی C:

1- فاطمه پوربحری راه پیما باشگاه پیام شمال شرق

-2 ریحانه سادات موسوی باشگاه فدک شمیرانات

3- سارینا سالاری باشگاه فدک شمیرانات

نتایج نهایی رده سنی B:

1- فاطمه زرین ابادی باشگاه فدک شمیرانات