به گزارش برنا آذربایجان غربی، معاون فنی و توسعه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در مصاحبه با خبرنگار پیام آبفا با اشاره به آبرسانی به مساکن مهر گلشهر گفت : پروژه تامین آب و آبرسانی به مساکن مهر گلشهر جهت آبرسانی به ۴۳۰۲ خانوار با پیشرفت فیزیکی ۷۸ درصدی در حال اجراست.

کافی مولا در ادامه افزود : احداث خط انتقال به طول ۱٫۵ کیلومتر ، یک واحد مخزن آب پنج هزار متر مکعبی و شبکه توزیع داخلی اصلی و فرعی به طول نزدیک به ۱۱ کیلومتر و ایستگاه پمپاژ گلشهر واقع در تصفیه خانه آب شماره ۲ ارومیه برای تامین مساکن مهر گلشهر به میزان ۱۴۰ لیتر بر ثانیه در دست اجرا میباشد .

معاون فنی و توسعه شرکت آبفای آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه برای اجرای این طرح تا سال ۹۴ بیش از ۲۵ میلیارد ریال هزینه شده است افزود : در سال جاری نیز ۱۴ میلیارد ریال دیگر نیز تصویب شده است .

وی در ادامه با اشاره به مساکن مهر طرزیلو گفت :  این پروژه نیز با  پیشرفت ۹۵ درصدی برای آبرسانی به مساکن مهر طرزیلو برای آبرسانی به ۱۳۰۴ خانوار شامل احداث خط انتقال بطول ۳٫۹۸ کیلومتر ، یک واحد مخزن آب ۵۰۰۰ متر مکعبی ، حفر و تجهیز ، احداث اتاقک سرچاهی ، محوطه سازی و نیرو رسانی یک حلقه چاه و احداث شبکه توزیع داخلی بطول ۳ کیلومتر در حال اجراست .

مهندس کافی مولا در ادامه  با بیان اینکه اعتبار هزینه شده در این طرح را ۲۴ میلیارد و ۸۵۳ میلیون ریال اعلام کرد و افزود : در سال ۹۵ نیز ۲ میلیارد و ۶۵۴ میلیون ریال تصویب شده است .

وی در ادامه به پروژه تامین آب و آبرسانی به زمین های توحید ارومیه نیز اشاره ای کرد و گفت : زمینهای توحید شامل چند تعاونی مسکن و ساکنان منطقه ای به مساحت افزون بر ۲۲۳ هکتار در ارتفاعات جنوب شرقی ارومیه است که پیش بینی مصرف ۵۶۵۰ خانوار و جمعیت ۲۷۵۶۰ نفر میشود.

مهندس کافی مولا در پایان  با بیان اینکه نیاز آبی ساکنان  تحت پوشش این طرح ۱۷۷ لیتر در ثانیه است که برای تامین آن احداث خط انتقال و شبکه توزیع آب در مجموع به طول ۶۰ کیلومتر ، احداث ۲ واحد مخزن ذخیره هر کدام به حجم ۵۰۰۰ متر مکعب و ۲ واحد ایستگاه پمپاژ با سرعت قابل قبولی در حال انجام است .