به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، سرهنگ  عبدالله زاده پاشاکی گفت: مأموران کلانتری 14 ابوطالب با اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی و برخورد با قاچاقچیان سوخت، موفق به شناسائی محل دپوی سوخت قاچاق در روستای ده حسن رباط کریم شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی وارد محل شده و در بازرسی از تانکرها، 20هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

به گفته سرهنگ پاشاکی یک نفر در این زمینه دستگیر و جهت  بازجوئی به پلیس آگاهی انتقال داده شد.

این مقام انتظامی در ادامه تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی های پلیسی به جرم خود اعتراف کرده و اذعان داشت سوخت قاچاق کشف شده را به صورت غیرقانونی دپو کرده و قصد انتقال به جایگاه های سوخت در رباط کریم را داشت که با هوشیاری مأموران موفق نشده است.

رئیس پلیس شهرستان رباط کریم خاطرنشان کرد: ارزش ریالی گازوئیل قاچاق کشف شده ، 100میلیون ریال برآورد شده و قاچاقچی دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.