به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،مهندس مظفرافشار معروف به پدر بلوط ایران با کاشت نهال بلوط درکنار رودخانه خرم رود و در مجاورت پل  تاریخی صفوی معروف به پل گپ بعنوان بومی سازی درختان جنگلی در فضای سبز شهر خرم آباداقدام کرد.

مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی استان لرستان با بیان این خبر گفت: نهال غرص شده توسط پدر بلوط بعد از24 سال در شهرم خرم آباد به بارنشست واین عمل مهندس افشار  بمنظور اشاعه ی  فرهنگ منابع طبیعی در بین عموم مردم در حفاظت و کاشت درخت بلوط انجام گردیده است.