به گزارش خبر گزاری برنا از تهران، " محسن خانچرلی" در جمع فرماندهان و رؤسای پلیس های تخصصی ، رمز موفقیت پلیس را تلاش مضاعف و احساس مسئولیت آنان دانست و خاطرنشان کرد: کارکنان باید با احساس مسئولیت و با تلاشی مضاعف، ماموریت های محوله را به انجام رسانده و در پی ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و جلب رضایتمندی آنان باشند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران، رعایت حقوق شهروندی در ماموریت های ناجا، برخورد و تعامل مناسب با مردم در چارچوب قانون و فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا را مورد تاکید قرار داد و بالا بردن اطلاعات و آگاهی،استفاده از تجهیزات مناسب و بر اساس تکنولوژی های روز را اساس اقتدار پلیس دانست.

سردار خانچرلی افزود:رفتار شایسته ماموران انتظامی، اعتماد مردم به پلیس را افزایش می دهد و اقتدار پلیس در سایه تعالی رفتار کارکنان،تحقق پیدا می کند.

این مقام ارشد انتظامی،ارتقاء کیفی منزلت اجتماعی پلیس را در سایه خدمت به مردم دانست و افزود: غلبه بر نفس از سوی ماموران انتظامی باعث کسب عزت می شود و در سایه همین خدمت صادقانه است که خداوند به انسان عزت می دهد و کسب این عزت از توفقیات الهی است.

وی توجه جدی به امر انضباط، آموزش،رعایت اصول امنیتی و حفاظتی و تلاش جهت جلوگیری از آسیب پذیری کارکنان را از جمله اقدامات مهم پلیس، در راه رسیدن به موفقیت در ماموریت ها عنوان کرد.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در ادامه سخنان خود، تکریم مراجعان را موجب دلگرمی و آرامش خاطر شهروندان دانست و اظهار داشت: کارکنان ناجا مأمن و پناهگاه مردم در مشکلات و گرفتاری های آنان هستند و باید با رفتار و گفتاری حسنه و درخور شأن پلیس به امور و کارهای مراجعان رسیدگی کنند و ایجاد محیط با نشاط یکی از عوامل موثر در دستیابی به این هدف می باشد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: خدمت به مردم یعنی داشتن وجدان کاری و حفظ حرمت ها،مادامی که حریم ارباب رجوع حفظ گردد و به خواسته های آنان برابر قانون پاسخ داده شود قطعاً رضایت مردم و رضایت الهی را در پی خواهد داشت.