به گزارش خبرگزاری برنا از همدان ، در مراسمی با حضور معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان از رسول منعم مدیر کل ورزش و جوانان استان کسب رتبه برتر در حمایت از مراکز علمی کاربردی در سال 1394 تجلیل و تقدیر شد.در این مراسم عبدالحمید احمدی در سمینار تجلیل از برترین های آموزش ورزش کشور که بعد از ظهر دوشنبه در هتل المپیک برگزار شد، موضوع آموزش در وزارت ورزش و جوانان را موضوع متوقف شده عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با نگاه ویژه و برنامه ریزی یک تیم مدیرتی خوب، توفیقات مهمی به دست آمد هرچند که با شرایط مطلوب فاصله داریم.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به اهمیت ورزش همگانی که با سلامتی آحاد مختلف جامعه ارتباط مستقیمی دارد، نقش آموزش را مورد توجه قرار داد و توضیح داد: در قالب وظیفه و مسئولیت اجتماعی باید همگان را با ورزش آشنا و تشویق کنیم و شرایط را برای ورزش همگانی فراهم کنیم ، چرا که هرچه تعداد ورزشکاران یک جامعه بیشتر باشند میزان سلامتی آنها بیشتر و از جامعه سالم تری برخوردار خواهیم بود.

عبدالحمید احمدی به مشارکت 20 درصدی مردم در برنامه های ورزش همگانی اشاره و تاکید کرد: این آمار باید رشد بیشتری داشته باشد تا به میزان چهل تا پنجاه درصد برسد که تحقق این مهم در گرو آموز است.

به گفته معاون فرهنگی،آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان، تا آموزشهای کارآمد، روزآمد و اثر بخش نباشد توفیقی در عرصه ورزش بوجود نخواهد آمد.

معاون وزیر ورزش و جوانان، آموزش را در ابعاد ورزش قهرمانی نیز مهم برشمرد و تصریح کرد: در رویدادهای چند رشته ای مانند بازیهای المپیک و بازیهای آسیایی بین آموزش های اثربخش و جایگاه کشورها در رده بندی مدالها ارتباط معناداری وجود دارد.

عبدالحمید احمدی ابراز امیدواری کرد که با همکاری فدراسیونها و ادارات کل ورزش و جوانان استانها با ارتقا کیفیت آموزش و بهره گیری از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی شرایط آموزشی کشور به سمت مطلوب پیش رود.

در این سمینار از نظام نامه جامع آموزش ورزش کشور رونمایی شد

شایان ذکر است در این مراسم از محرم روزبه ریئس مرکز علمی کاربردی همدان در ارزیابی عملکرد تقدیر شد.