به گزارش خبرگزاری برنا از تهران، افضلی نیا مدیر آموزش و پرورش کهریزک به همراه کریم آبادی معاونت پرورشی و تربیت بدنی و دیگر مسئولین با حضور در مدارس منطقه از روند برگزاری آزمون سلامت روان بازدید به عمل آورد.

افضلی نیا مدیر آموزش و پرورش کهریزک با حضور در آزمون سلامت روان این منطقه از نزدیک از نحوه برگزاری آزمون و شرایط موجود در برگزاری آن بازدید به عمل آورد.

گفتنی است آزمون سلامت روان منطقه کهریزک با حضور بیش از 1200 دانش آموز پایه هشتم، صبح دیروز 23 آبان ماه در دو نوبت صبح و عصر برگزارشد.