به گزارش خبر گزاری برنا در  استان تهران،این مسابقات با شرکت 10 تیم شمالشرق، شهر ری، ملارد، رودهن، شهریار، شهرقدس، شمیرانات، جنوب غرب، اسلامشهر و لواسانات و با حضور بیش از 100 شناگر برگزار گردید که در پایان تیم شهر ری با 7 طلا، 7نقره و 3برنز مقام اول، تیم شمالشرق با 4طلا، 2نقره و 8برنز مقام دوم، تیم شهرستان ملارد با 1طلا،1نقره و 1برنز مقام سوم و تیم رودهن با 2مدال نقره مقام چهارم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

از نکات قابل توجه در زمان برگزاری مسابقات حضور میرزا آقابیک معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، ایلکا رئیس اداره ورزش و جوانان شماشرق، دانیال خاکبان دبیر هیات شنای استان تهران، امید قمی رئیس اداره ورزش و جوانان دماوند، طاهری معاون شمالشرق، کریمی معاون جنوبغرب و روسای هیات های شنای حوزه ها و شهرستان های شرکت کننده در این مسابقات بود.