به گزارش خبر گزاری برنا از تهران، اولین جلسه هماهنگی بین دستگاههای عضو ستاد محیط زیست شهرستان با حضور ریاست محترم اداره صنعت ، معدن و تجارت ، ریاست محترم مجمع امور صنفی ، نماینده انجمن معادن شن و ماسه و نماینده برخی از واحدهای صنفی در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس برگزار گردید .

به گفته حسین بیگلری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس در این جلسه که با هدف هماهنگی هرچه بهتر بین دستگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی جهت اخذ تصمیمات زیست محیطی در ستاد محیط زیست شهرستان تشکیل گردید در خصوص موضوعات و معضلات زیست محیطی شهرستان منجمله وضعیت الزامات ابلاغی به واحدهای معدنی، وضعیت آبکاری های شهرستان و غیره بحث و تبادل نظر گردید .

بگیلری در ادامه افزود: تشکیل ستاد محیط زیست به تلاش این اداره و به ریاست دادستان محترم شهرستان و با هدف رسیدگی سریعتر و بهتر به مخاطرات و معضلات و تخلفات زیست محیطی در هفته گذشته به انجام رسیده که امیدواریم با توجه به جدیت این اداره جهت پیگیری موارد مطرح شده و همکاری مراجع قضائی در این خصوص به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کنیم .