به گزارش برنا سردار محسن فتحی زاده امروز در نشست خبری با رسانه ها در پایانه مرزی مهران اظهار داشت: تردد در مرز مهران نیمه روان است و فرایند عبور از مرز مهران تسریع می یابد.

وی عنوان کرد: تاکنون یک میلیون و ۴۴۷ هزار زائر از مرزهای سه گانه وارد کشور عراق شده اند که بیش از ۶۵۰ هزار زائر مربوط به مرز مهران، ۴۴۶ زائر مرز چذابه و ۳۰۷ هزار زائر مرز شلمچه بوده است.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا عنوان کرد: سه هزار نفر تاکنون از مرز مهران به دلیل نداشتن مدارک قانونی از جمله پاسپورت و ویزا به شهرهای خود بازگشت داده شده اند.

وی عنوان کرد: از مردم می خواهیم برای تسهیل در تردد زائران اربعین به خصوص در مرز مهران از ورود بدون ویزا و گذرنامه به این مرز خودداری کنند.