به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،معاون اول رئیس جمهور گفت: تامین زیربنا و آب شرب روستاها از مهمترین اقداماتی بوده که در دولت در دستور کار است.

اسحاق جهانگیری در مراسم ویدئوکنفرانس بهره برداری از پنج پروژه آبرسانی روستایی لرستان با اشاره به اینکه خدمت به روستاها به ویژه در حوزه تامین زیربنا و آب شرب از مهمترین اقداماتی بوده که در دستور کار دولت است، اظهار داشت: خوشبختانه وزارت نیرو در این حوزه توفیقات خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه از اقدامات صورت گرفته تشکر می کنم، تصریح کرد: امیدواریم افتتاح این طرح ها مبارک باشد و مابقی پروژه ها نیز در دستور کار قرار گیرد تا به سرعت تکمیل شود.

بر اساس این گزارش امروز پروژه های آبرسانی روستایی سه استان لرستان، یزد و کرمان به طور هم زمان و از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معاون اول رئیس جمهور و سه وزیر نیرو، کشاورزی و صنعت و معدن افتتاح شد.