به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، فریدون همتی طی حکمی  علی اکبر متقی فرد رییس سازمان جهادکشاورزی قزوین را با حفظ سمت به عنوان رییس کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و سایر مخاطرات بخش کشاورزی منصوب و برای وی در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

در اجرای ماده15 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و با عنایت به شرح وظایف کاگروه های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه این مدیریت به سمت رییس کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و سایر مخاطرات بخش کشاورزی منصوب می شوید.

امید است جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان به ویژه اداره کل مدیریت بحران استانداری و بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف دولت محترم تدبیر و امید و اجرای کامل و دقیق شرح وظایف مندرج در قانون و آیین نامه مصوب مربوط به قانون مذکور در کلیه مراحل چهارگانه مدیریت بحران به خصوص پیشگیری و کاهش خسارات اهتمام لازم را معمول دارید.