به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، علی فرخزاد معاون عمرانی استاندار با صدور حکمی رضا گروسی مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین را با حفظ سمت به عنوان جانشین خود انتخاب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

با توجه به هماهنگی های انجام شده با جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم بدینوسیله جنابعالی با حفظ سمت به عنوان جانشین اینجانب در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی منصوب می شوید.