به گزارش خبرگزاری برنا؛ این باغداران که دلخوش به فروش مرکبات خود بعد از ٦ ماه زحمت و تلاش بودند با بارش ناگهانی برف اندک امیدی که با توجه به قیمت پائین مرکبات در بازار داشتند را هم از دست دادند.

کار به جایی رسید که حتی شبانه برخی از این عزیزان به برداشت مرکبات مشغول بودند تا این چنین دسترنج خود را از دست ندهند.

هم اکنون و در زیر بارش برف نیز برخی از  باغداران در حال چیدن محصولات مرکبات خود هستند.

گفتنی است اکثر این باغداران سال گذشته نیز به علت تگرگ شدید چیزی از باغ ها عایدشان نشد و دلخوشی شان به محصولات امسال بود. قیمت بسیار گران سموم کشاورزی و کود نیز مزید بر علت شد تا نگرانی باغداران بیشتر شود.

امید است مسئولین کمی به فکر این عزیزان باشند.

photo_2016-11-23_10-33-23

photo_2016-11-23_10-33-27

photo_2016-11-23_10-33-19