به گزارش خبرگزاری برنا از ساری؛ ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به این که مسائل مرتبط با مرکبات را راسا در استان و تهران پیگیری می کنم و در همه جلسات حضور دارم، گفت: مهم ترین موضوع در راستای خرید مرکبات و تحریک بازار این محصول، در اختیار گرفتن غرفه های عرضه مرکبات در تهران و کلانشهرهاست.

استاندار با اشاره به این که باید زمان را مدیریت کنیم و اقدام عملی در خصوص عرضه مرکبات در میادین را آغاز نمائیم، تصریح کرد: فعالیت ستاد مرکبات در شمار مهم ترین پیگیری های استان در این روزهاست و دو کمیته استانی و کشوری برای ارسال مرکبات مازندران به جای جای کشور فعال خواهند شد و فرمانداران نیز باید با جدیت به عنوان عضوی از ستاد، پیگیر موضوع باشند و بر امور تنظیم بازار مرکبات، مدیریت و نظارت نمایند.

مقام عالی دولت در استان، با اشاره به این که قیمت خرید تضمینی مرکبات، توافقی است و به رقمی بالاتر از 1000 تومان خواهد رسید، خاطر نشان ساخت: افزایش تولید مرکبات، نباید منجر به کاهش قیمت محصول برای تولید کنندگان شود.

ربیع فلاح با اشاره به این که وزارت جهاد با اقدامات خود نشان داد که از حامیان جدی تولید است، تاکید کرد: جهاد کشاورزی استان، با همه توان و با فوریت، موضوع ایجاد غرفه در بازار میادین و محلات تهران و کلانشهرها را عملیاتی کند.

استاندار با بیان این که باید در زمینه تازه خوری مرکبات اقدام فوری صورت گیرد و مدیریت صحیح روی این موضوع شود، اظهار داشت: با توجه به تصویب ذخیره سازی 60 هزار تنی مرکبات برای بازار شب عید، باید تشکل های خصوصی را در این زمینه پای کار آورد و از تجربیات آن ها استفاده کرد.

وی با اشاره به این که موضوع اعطای وام ارزان قیمت برای صادرات باید با برنامه ریزی دنبال شود، تصریح نمود: اداره کل صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی استان، جذب حق السهم مازندران را از محل 100 میلیارد تومان یارانه صادراتی دنبال نماید.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به وجود قریب 110 هکتار باغات مرکبات و کیوی در مازندران، یاد آور شد: بحث پهنه بندی، ارقام دیر رس و زود رس و ...باید با برنامه ریزی و به صورت عملیاتی در دستور کار قرار گیرد.

ربیع فلاح تاکید کرد: ستاد مرکبات باید آنچنان با جدیت و به صورت جهادی تصمیمات اتخاذ شده را عملیاتی نماید که باغداران احساس کنند پشتیبانی قوی دارند و رسانه ها و رسانه ملی نیز در مدیریت موفق این موضوع باید پای کار بیایند و جریان سازی کنند.