به گزارش خبرگزاری برنا از ساری؛ محمدعلی طهماسبی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به این که دولت ها بخش کشاورزی را به دلیل آسیب پذیر بودن و متاثر بودن از عوامل زیستی، مورد حمایت قرار می دهند، تصریح کرد: در ایران اسلامی نیز دولت این حمایت ها را در قالب خرید تضمینی و تواقفی و ...صورت می دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که تنش سرما در مازندران از جمله عواملی است که محصولات کشاورزی و باغی را به ویژه در مورد ارقام دیر رس آسیب پذیر می کند، گفت: باید با اجرای طرح پهنه بندی کشت مرکبات، مناسب ترین ارقام را برای مناسب ترین شرایط اقلیمی توصیه و کشت و برخی ارقام را به سمت دیگر مناطق کشور هدایت کرد.

وی با اشاره به این که مازندران یکی از بهترین زیستگاه های مرکبات کشور است و باید کار اساسی برای مقابله با سرما صورت گیرد، خاطرنشان ساخت: استقبال از فناوری های نوین و برخی طرح های پیشنهادی برای حفظ محصولات در برابر سرما نیازمند فرهنگ سازی است.

طهماسبی با اشاره به این که موانع و مشکلات پیش روی صادرات کم نیست، ابراز کرد: بالغ بر 4 میلیون و 700 هزار تن مرکبات در کشور تولید می شود که بخش عمده ی آن در مازندران صورت می گیرد، لذا بخاطر نقشی که این محصول در تقویت تولید، اشتغال و ارزش افزوده دارد، باید موانع صادرات مرکبات از میان برداشته شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با اعلام این که برای ذخیره سازی شب عید بالغ بر 60 هزار تن خرید تضمینی با قیمت تواقفی مرکبات در دستور کار قرار دارد که 20 هزار تن از آن سیب و 40 هزار تن از آن محصول پرتقال می باشد، خاطر نشان ساخت: خرید تضمینی مرکبات باید از تولید کنندگان صورت گیرد و بنحوی ذخیره سازی شود که برای ارایه در ایام عید، مشکلی پیش نیاید.

وی با تاکید بر این که سازمان تعاون باید بتواند در جاهایی که تقاضای پرتقال کمتر است بازار را تحریک نماید، تصریح کرد: دولت بدنبال آن است تا تولید کننده به هیچ عنوان آسیب نبیند و به همین دلیل قیمت تواقفی را مورد توجه قرار داد.