به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اظهار کرد: در سال تحصیلی 96-95 تعداد 4هزار و 8نفر از دانش آموزان استان قزوین در 13واحد آموزشی شاهد مشغول به تحصیل هستند.

قاسمی تعداد دانش آموزان شاهد استان را هزار و 760دانش آموز پسر و 2هزار و 248دانش آموز دختر اعلام کرد و یادآور شد: از این تعداد هزار و 302دانش آموز در دوره ابتدایی، هزار و 421دانش آموز در دوره متوسطه اول و هزار و 285دانش آموز نیز در دوره متوسطه دوم تحصیل می کنند.

وی بیشترین تعداد دانش آموزان مدارس شاهد را در ناحیه یک با هزار و 563دانش آموز معرفی کرد و گفت: 379دانش آموز در تاکستان، 314دانش آموز در بویین زهرا، 986دانش آموز در البرز و 766دانش آموز هم در ناحیه 2قزوین در این مدارس حضور دارند.

این مقام مسوول برگزاری و تقویت دوره های آموزشی ویژه کنکور سراسری برای دانش آموزان این مدارس در مقطع متوسطه دوم را از جمله برنامه های مدارس شاهد بیان کرد.