سرهنگ محمد کریم بیات روز چهارشنبه درگفت وگو باخبرگزاری برنا ، افزود: درپی افزایش سرقت خودروهای مدل بالا درشهرستان کرج موضوع به صورت ویژه دردستورکار پلیس آگاهی این استان قرارگرفت .

وی اضافه کرد: دربررسی های اولیه پلیس مشخص شد که این سرقت ها از خودروهای مدل بالا، درساعات و شیوه های خاص انجام می شود.

وی گفت : ماموران بلافاصله ازطریق بانک اطلاعاتی تمام سارقان سابقه دار و حرفه ای را مورد رصد قرارداده و مشخص شد که 2 سارق حرفه ای که درسال 94 اززندان آزادشده اند اقدام به تشکیل یک باند سرقت خودرو کرده اند.

بیات افزود: این افراد با اجاره کردن یک واحد مسکونی درشهرکرج اقدام به سرقت خودرو های مدل بالا کرده و پس از تعویض پلاک آنها را درشهرهای غربی کشور به فروش می رساندند.

وی گفت : ماموران با شیوه های اطلاعاتی در این زمینه 2متهم را دستگیر و دربازرسی ازمحل اختفای آن ها 3دستگاه خودروی زانتیا ،تعدادی تجهیزات داخل خودرو، 10 دستگاه رایانه خودرو و چند دستگاه خودروی تصادفی که پلاک آن ها با خودرو های سرقتی عوض می کردند، کشف شد.

وی خاطرنشان کرد که دراین زمینه صاحب 4 نمایشگاه فروش خودرو که با سارقان همدستی می کردند نیز دستگیر شدند .