تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی بسیج مستعضفعین به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) یکی از ماندگارترین آثاری است که در روزهای انقلاب اسلامی توسط امام راحل برای حفظ و حراست کشورمان ایران اسلامی مطرح شد.

امروز بسیج در همه اقشار جامعه خصوصا ورزشکاران وجود دارد و این پشتوانه عظیم به واسطه رهنمود های رهبر معظم انقلاب روز به روز افزایش خواهد یافت،با این نگرش در جهت پیشرفت کشور همواره بسیج جزو پیشگامان و فعالان این عرصه بوده است و کمامان مسیر درخشانش ادامه دارد.