به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حامد عبدالرزاقی رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی قزوین اظهارکرد: مواردی مبنی بر عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای برخی از بخش های عملیات ساختمانی یکی از پروژه های بلند مرتبه سازی استان قزوین مشاهده شده که مغایر با قوانین این اداره کل است.

عبدالرزاقی ادامه داد: موارد مذکور به متولیان امر ابلاغ شده و در صورت عدم اصلاح این موارد ادامه عملیات اجرایی پروژه متوقف می شود.

وی خاطرنشان کرد: ناظران عالی این اداره کل در راستای اعمال ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بازدید و بازرسی مکرر از پروژه های بلند مرتبه سازی و مجتمع های تجاری و اداری در حال ساخت استان را با توجه به اهمیت آنها در الویت کاری خود قرار داده اند.

این مقام مسئول افزود: این پروژه ها به عنوان نمادهای شاخص شهری دارای کارکردهای موثری در منظر شهر می باشند و با توجه به دوام و ماندگاری این ساختمانها برخورداری مصالح بکاررفته از کیفیت بالا و رعایت استانداردهای اجرایی حائزاهمیت است.

عبدالرزاقی تصریح کرد:از طرفی هم رعایت مقررات مربوط به حفاظت ساختمانها در مقابل حریق و همچنین مقررات مربوط به پدافند غیر عامل از دیگر الویت های اداره کل راه و شهرسازی است.

وی با ارائه گزارشی از موارد نقص و تخلف در یکی از پروژه های بلند مرتبه قزوین، افزود: حذف یکی از ورودی های اصلی ساختمان، ایمنی ناکافی نماسازی و عدم طراحی و اجرای نما در سطوح قابل رویت،  بخشی از موارد نقص این پروژه می باشد.

این مقام مسئول  با اشاره به اینکه نمای ساختمان تاثیر قابل توجهی در سیما و منظر شهری دارد، یاد آور شد: موضوع تکمیل نمای این ساختمان باید در کمیته سیما و منظر اداره کل راه و شهر سازی استان مورد بررسی قرار گیرد.

 عبدالرزاقی عدم وجود مجری واجد صلاحیت در مرحله نازک کاری را یکی از دلایل اصلی بروز این مشکلات بر شمرد.

وی با اشاره به این که تخلفات دیگری نیز در اجرای عملیات ساختمانی این پروژه مشاهده شده، عنوان کرد: با توجه به پیگیری ها و  هماهنگی به عمل آمده با دستگا ه های متولی، در صورت عدم توجه به تذکرات ابلاغ شده، اجرای عملیات ساختمانی این پروژه متوقف می شود.