به گزارش برنا آذربایجان غربی، یوبومیر تراویسا سرمربی شهرداری ارومیه در کنفرانس مطبوعاتی بعد از دیدار با شهرداری اراک گفت: امروز دیدار خاص برای ما بود باین دلیل که تعدادی از بازیکنان اصلی خود را بدلیل مصدومیت و بیماری در اختیار نداشتیم ولی با این حال توانستیم به خواسته خود که کسب برد بود دست پیدا کنیم.

وی افزود: تیم مشکلات زیادی را درون خود دارد از عدم تامین نیازهای سخت افزاری تا مصدومیت و بیماری بازیکنان اصلی ولی با این حال تیم روز بروز به هماهنگی مناسب و آن چیزی که مد نظر خود داریم نزدیک می شویم.

سرمربی شهرداری ارومیه تصریح کرد: فلسفه من طوریست که ابتدا یک تیم کامل آماده و محیا شود و سپس تفکرات مدنظر به بقیه بازیکنان انتقال پیدا کند و اعتقاد دارم نیم فصل نخست برای هماهنگی بازیکنان اصلی با تفکرات مدنظر مربی است.

تراویسا گفت: با این حال برخلاف آن چیزی که در ابتدای فصل همزمان با بسته شدن قرارداد قولش داده شده بود ولی تاکنون به آن عمل نشده ولی اگر بتوانیم خود را باور کنیم و بازیکنان، تفکر خود را وقف تیم کنند و مصدومیت ها نیز برطرف شد میتوان به این تیم برای رسیدن به دیدار پایانی و حتی رسیدن به افتخار دور از دسترس نیست.