به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،بامیزبانی شهرستان بروجرد مسابقه دو صحرانوردی انتخابی استان برگزار شد.

مسابقات دو صحرانوردی انتخابی استان در سه رده نوجوان ،جوان،بزرگسالان در شهرستان بروجرد استارت خورد.

این مسابقه در مسافتهای 5.6.8کیلومتر بامعرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

مسابقات با حضور 50ورزشکار برگزار گردید لازم به ذکر هست که بروجرد شهرستان بسیار استانداردی برای دوهای صحرانوردی میباشد

.به نفرات برتر این مسابقات حکم قهرمانی وجوایزی نیز از طرف هیات دوومیدانی شهرستان بروجرد اهدا گردید.

نفرات برتر

نوجوانان:

1.اصلان آرام2.ارمین مرادی3.حسین گودرزی

جوانان:

1.محمد شیرزادی   

  بزرگسالان :

1-یزدان مددی2.کامران نصرالهی3سامان کاظمی.

 به دونفراز نوجوانان که توانسته بودن تا خط پایان برسند باتوجه به شرایط سخت مسابقه  جایزه اهدا شد.1..مهدی مومنی نوجوانان2.میرزایی

 در پایان این مسابقه نفرات برتر جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور که در پایان آذر ماه برگزار می گردد انتخاب میشوند.