عباس صفری روز شنبه درگفت وگو با خبرگزاری برنا ، افزود:این عملیات عمرانی از ساعت 10 الی 14امروز ادامه دارد.

وی بیان داشت: در زمان رفع مشکل سیستم روشنایی تونل شماره 5تردد خودروها به صورت نوبه ای است.

صفری از رانندگان خواست در محدوده کارگاه تعمیر سیستم روشنایی ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

محور کرج-چالوس 12تونل دارد، این محور یکی از مسیرهای پرتردد کشور محسوب می شود.