به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، سرکنسول ترکیه در مشهد در سفر به خراسان شمالی با محمد رضا صالحی استاندار دیدار و گفتگو کرد.

محمد دوغان در این گفتگو ایران و ترکیه را دارای اشتراکات فرهنگی زیادی دانست و در این میان استان خراسان شمالی را به علت پیشینه تاریخی و ترک زبان بودن بخش زیادی از مردم این منطقه جزء استان های مورد توجه ترکیه برای ایجاد تعاملات بیشتر عنوان کرد.

وی در این باره اظهار داشت: کنسولگری ترکیه در مشهد از دو سال پیش راه اندازی شد که ارتباط با استان خراسان شمالی از ابتدا جزء مهمترین اهداف و برنامه های این کشور در راه اندازی این کنسولگری بود.

دوغان قوی تر کردن روابط بین مردم خراسان شمالی و ملت ترکیه را از مهمترین اهداف کنسولگری این کشور در مشهد عنوان کرد و گفت: خراسان شمالی پتانسیل های فراوانی برای تقویت این روابط دارد و تمایل استاندار و مسئولان ارشد این استان می تواند موجب حضور سرمایه گذاران و هیئت های تجاری فراوانی از ترکیه در این استان شود.

وی با ابراز خرسندی و سپاس از استاندار خراسان شمالی برای پذیرش و قرار ملاقات با وی افزود: ترکیه هیچ حد و مرزی برای روابط با ایران نمی شناسد و آمادگی گسترش روابط در حوزه های مختلف اقتصادی، تجاری و فرهنگی با این کشور به ویژه استان خراسان شمالی را دارد.

دوغان شرکت هواپیمایی ترکیه را آماده حضور در خراسان شمالی و برقراری پروازهای مستقیم میان بجنورد و ترکیه عنوان کرد و در این باره تصریح کرد: هواپیمایی ترکیه با برقراری پروازهای مستقیم میان این کشور با 8 استان ایران امکان حمل و نقل آسان مردم این استان ها با ترکیه، اروپا و آمریکا را فراهم آورده است و ارایه خدمات این شرکت به مردم مشهد به خوبی قابل مشاهده است که این خدمات می تواند از طریق برقراری پروازهای مستقیم به بجنورد به مردم خراسان شمالی نیز ارایه شود.

سرکنسول ترکیه ضمن دعوت از استاندار خراسان شمالی برای حضور در کشور ترکیه از وی خواست تا در صورت تمایل به گسترش روابط زمینه حضور هیئت های تجاری ترکیه در این استان را فراهم آورد.

وی فرش دستباف خراسان شمالی را نیز یکی از ارزشمند ترین صنایع این استان برای حضور در بازارهای جهانی دانست و درباره اظهار داشت: هر گره از فرش دستباف با نوردیده فرشبافان آمیخته است و صنایع دستی هر کشور حامل فرهنگ مردم و تاریخ آن کشور است.