در این میان وظیفه عده ای سنگین تر است. آنهایی که در مبادی ورودی شهر هستند و اولین میزبانان زائران امام رضا علیه السلام و ایوان طرق نیز یکی از همین مناطق است.

گفته اند در خانه یکی از مردم محله بانوان مشغول آماده کردن بسته های آجیل و شکلات هستند.

وارد منزل که می شوم صحنه پیش رویم بسیار دل چسب و خوشمزه به نظر می رسد؛ تلی از نخود چی کشمش و شکلات با ردیف های طولانی بسته های آماده که دل هر بیننده ای را آب می کند.

تعدادی خانم هم در کنار هم نشسته اند و هرکس وظیفه ای بر عهده گرفته و مشغول بسته بندی هستند.

سر صحبت را که با آنها باز میکنم از کرامات امام رضا علیه السلام می گویند. از اینکه گاهی پذیرایی ها کم می آمده اما آقا نمی گذاشته اند زائری دست خالی از اینجا رد شود و از در غیب مواد خوراکی می رسیده و بین زائران تقسیم می شده است.

از شفای خود و عزیزانشان می گویند که چطور معجزه وار مرز باریک بین مرگ و زندگی را تنها با یک عنایت امام رضا علیه السلام گذرانده اند.

از بوی خوب اسپندی که دود می شود و به گفته زائران، بوی حرم را می توان از همین جا استشمام کرد و خواب هایی که برخی زائران دیده اند و در همین محل تعبیر شده است.

خانم طیبه دلیر بانویی است که خود را 16 سال است وقف این خدمت افتخاری کرده و یه گفته خودش ابتدا با پذیرایی از زائران با شربت آبلیمو شروع کرده است و کم کم امام رضا علیه السلام برکت به این پذیرایی داده اند و امروز با بسته های آجیل و شکلات و غذای گرم از زائران پذیرایی می کند و منازلی نیز با همکاری سایر ساکنان منطقه فراهم کرده تا زائران اسکان پیدا کنند.

او می گوید : ده سالی می شود که غذای گرم به زائران می دهیم، 6 هزار جلد کتاب دعا نیز بین زائران توزیع میکنیم به نیت اموات که دست شان از دنیا کوتاه است و نمیتوانند کار خیر کنند زائران هم از این کتاب ها بیشتر از خوراکی ها استقبال می کنند.

او ادامه می دهد: خدمات ما به این ختم نمی شود، لباس گرم، ماساژ، پرستاری از بیماران، حمام، شستشوی لباس ها و 20 خانه و مسجد برای اسکان از جمله دیگر خدمتی است که برای زائران مولا انجام می دهیم .

او می گوید : چیزی حدود ده هزار بسته آجیل هم آماده می کنیم تا مثل هرسال به زائران بدهیم و خداروشکر تا الان اتفاق نیفتاده که بخاطر نبود امکانات زائری را رد کرده باشیم .

خانم دلیر ادامه می دهد: حدود 100 نفر در این خدمت مشارکت دارند بانوان ما اینجا هستند اما آقایان در ایستگاه ها مستقر شده اند و مشغول آماده سازی امکانات برای ورود زائران هستند .

او معتقد است خدمت خودش یک تجربه شیرین است و با این که مداح هستم اما دهه آخر صفر ترجیح میدهم به زائران امام رئوف خدمت کنم .

او می گوید : هنوز هم فکر می کنم نتوانسته ایم خدمت واقعی و در شأن زائر امام رضا علیه السلام را ارائه دهیم و فکر میکنم تنها حضور مردم کافی نباشد و حمایت های مسئولین می تواند در بهبود کیفیت خدمات موثر واقع گردد هرچند مردم ما خودجوش این کار را هر سال انجام می دهند.