به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،محمد احمدی افزود : ساماندهی بهینه نیروی انسانی نقطه مقابل کیفیت آموزشی نیست و به هر قیمتی نمی توان بهره وری را در دستگاه تعلیم و تربیت بالا برد .

وی  که در کمیته  ساماندهی بهینه نیروی انسانی آموزش و پرورش لرستان سخن می گفت : تاکید کرد : خط قرمز آموزش و پرورش در کمیته ساماندهی  این است که به هیچ عنوان نباید دانش آموزی از ادامه تحصیل بازبماند و قوانین این کمیته امکان تحصیل دانش آموزی را سلب  نماید .

احمدی در ادامه به تعیین سقف تراکم دانش آموزی در کمیته ساماندهی بهینه نیروی انسانی اشاره کردو افزود : بر اساس مطالعات میدانی ،تراکم سهم بسیار اندکی در کیفیت آموزشی دارد و نقش اساسی در کیفیت آموزشی  توانمندی معلم و آشنایی او با روش های نوین تدریس است .

وی به صراحت قانون در خصوص ادامه تحصیل دانش آموزان اشاره کرد و گفت : آموزش و پرورش به هیچ عنوان راضی نیست که بر اثر اجرای سیاست ساماندهی  نیروی انسانی دانش آموزی از حق قانونی خود یعنی برخورداری از شرایط تحصیل محروم شود .  

احمدی در ادامه به دو راهبرد اساسی آموزش و پرورش در خصوص ساماندهی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت : مدیریت درست تشکیل کلاس و سازماندهی  بهینه نیروی انسانی دو مقوله ای است که به دقت باید رعایت شود .

مشاور برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی وزیر آموزش و پرورش به تقاوت های اقلیمی و فرهنگی در کشور هم اشاره کرد وافزود :  توان  وزارت آموزش و پرورش بر روی این نکته متمرکز می شود تا کلاس های همسان   در یک مدرسه که امکان تجمیع دارند در هم ادغام شوند .

احمدی به وجود مدارس یک نفره در برخی از نقاط روستایی کشور اشاره کرد و گفت : در بعضی روستاها به خاطر ادامه تحصیل یک دانش آموز یک معلم در نظر گرفته شده است .

وی به تشکیل شناسنامه فنی برای فضاهای آموزشی کشور اشاره  کرد و گفت : با تشکیل شناسنامه فنی مدارس ،  ساماندهی نیروی انسانی را می توان به نحو بهتری انجام داد