به گزارش خبرگزاری برنا از قوچان، سروش پورآزاد اظهار کرد: مسابقات کشتی آموزشگاه های جام شهرداری دانش آموز شهرستان قوچان با همکاری هیأت کشتی شهرستان آغاز شد.

وی افزود: این مسابقات با حضور ۲۰۰ کشتی گیر و همکاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه، آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی برگزار می شود.