به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،در جهت بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان مرکز آموزش عالی الشتر در نشستی صمیمی هیات رئیسه دانشگاه لرستان و نماینده نهاد رهبری در دانشگاه های استان با حضور دانشجویان این مرکز تشکیل جلسه دادند.

دراین  نشست صمیمی اعضای هیات رئیسه دانشگاه لرستان، حجت الاسلام حسینی نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان و رئیس مرکز آموزش عالی الشتر پاسخگوی مطالبات دانشجویان این مرکز بودند.

دکتر عزیزی رئیس دانشگاه لرستان ضمن تحسین روحیه مطالبه گری در بین دانشجویان توضیحاتی پیرامون ضرورت وجودی مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه ارائه  داد. 

در این جلسه دانشجویان نیز ضمن مطرح کردن مشکلات خود سوالاتی مطرح نمودند که به فراخور موضوع اعضای هیات رئیسه توضیحات لازم را ارئه کردند.