به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،نشست هم اندیشی اساتید با موضوع محصولات تراریخته با حضور دکتر رضا نامداری متخصص گیاه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.

دکتر رضا نامداری پیرامون محصولات تراریخته و تاریخچه آن در جهان و ایران با اشاره به اینکه افزایش جمعیت ، توسعه شهرها و محدودیت منابع پایه زیست محیطی باعث شد که دانشمندان علوم زیستی به سمت محصولات تراریخته بروند و با دستکاری ژنتیک گیاهان محصولات بیشتر و مقاوم تری در برابر آفات را تولید کنند و از انواع سموم کشاورزی نیز استفاده نمودند که با استفاده از علم زیست فناوری یا ژنتیک این کار محقق شد.

دکتر نامداری تاریخچه این کار را حدود 30 سال قبل ذکر کرد و گفت: دستکاری ژنتیکی گیاهانی مثل ذرت، پنبه و تنباکو برای اولین بار به سال 1983 میلادی بر می گردد و نخستین محصولات تراریخته توسط شرکت های چند ملیتی که عمدتا" آمریکایی و صهیونیستی اند تولید شد.

وی واکنش کشورهای مختلف جهان را در مقابل Gmo را به سه دسته تقسیم کرد یک،گروهی که Gmo را قبول کردندو اعلام نمودند اگر محصولات تراریخته برچسب داشته باشند مشکلی نیست که شامل 64 کشور می باشند و گروه دوم رسما" محصولات تراریخته را ممنوع اعلام کردند که 37 کشورند و عده ای که با شک و تردید به قضیه نگاه می کنند و به نوعی پنهان کاری می کنند.

وی سابقه تولید محصولات تراریخته در ایران را به اواخر دهه هفتاد که دانشمندان به مهندسی ژنتیکی دست یافتند دانست و گفت: ابتدا تحقیقات مهندسی ژنتیک در ایران بخاطر سلامت انسان و دستیابی به واکسن بود که حدود سال های 76 الی 78 به مواد غذایی و تولید محصولات تراریخته در شمال نظیر برنج طارم کشیده شد و اوج آن به سال های 80 تا 83 بر می گردد.

وی در پایان سخنانش گفت: این یک واقعیت است که باید بپذیریم که کشور آمریکا و صهیونیست ها و شرکت های چند ملیتی آمریکایی و صهیونیستی بیشترین تولید کننده محصولات تراریخته در جهان اند و حدود 78 درصد محصولات تراریخته در جهان مربوط به آمریکاست و باید راهکارهایی برای مقابله با آن صورت بگیرد چرا که بیشترین تهدید آن بحث بیوتروریسم است و گیاهان که سالیان سال با شرایط زیست محیطی و اقلیم کشورها سازگار شده اند با دستکاری ژنتیکی یا در کنار محصولات تراریخته از بین می روند لذا باید با کنترل زراعی ، عوامل خسارت زا و در نهایت کنترل شیمیایی در کنار اجرای کشاورزی سنتی برای تولید غذای سالم و با کیفیت بیشتر را با تحقیق و پژوهشی و کشاورزی ارگانیک محصولاتی سالم و در صورت نیاز ارگانیک تولید کرد.

خبر: علی حیدری