به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سید جواد حسینی در حاشیه ی همایش نفی خشونت علیه زنان که با حضور معاون رئیس جمهور، فراکسیون زنان مجلس، استادان دانشگاه و دانشجویان برگزار شد؛ گفت: خشونت علیه زنان ابعاد مختلفی دارد؛ خشونت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و البته جسمانی و روانی را می توان نام برد.

وی افزود: دوری از فرصت های کلیدی جامعه، قاچاق زنان و دختران، بهره کشی جنسی، خشونت های مبتنی بر پورنوگرافی، ازدواج های اجباری و زودرس، خشونت های خانگی و ... جلوه هایی از این خشونت ها هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: امروز وظیفه ماست که برای جهانی عاری از خشونت و خصوصاً خشونت علیه زنان حرکت کنیم.

حسینی تصریح کرد: در سند توسعه ی پایدار 2015 تا 2030 بند پنجم، یکی از آرمان هایی را که طرح نموده به عدالت جنسیتی مربوط می شود که در آن مبارزه با خشونت علیه زنان و تبعیض نسبت به آنان را مطرح کرده است.

وی خاطر نشان کرد: ما باید امروز به نگاه جامعه پذیری دوگانه جنسیتی مرد- زن خاتمه دهیم و کلیشه های جنسیتی جامعه پذیری

را به سمت جنس یعنی نقش های بیولوژیکی و روان شناختی مبتنی بر زن و مرد که خدادادی و طبیعی هستند سوق دهیم و از پردازش های جامعه پذیری دوگانه مبتنی بر جنسیت گرایی و زنانگی و مردانگی، جامعه را پرهیز دهیم .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: این نگاه نیازمند درک درست ما از نگاه اسلام و دین به زن و مرد به عنوان انسان است که هر دو می توانند در عرصه های گوناگون از حقوق خود برخودار شوند.

حسینی گفت: ما در شرایط کنونی به یک نگاه سیستماتیک مبتنی بر آموزه های دینی و با تأکید بر مطالعات میان رشته ای از حقوق، الهیات، جامعه شناختی، اقتصادی و روان شناختی نیازمندیم تا از این طریق قادر شویم در جهت فرصت آفرینی و تواناسازی زنان در جامعه، موفق شویم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما در جامعه با دو نگاه افراطی و تفریطی روبرو هستیم یک نگاه محدویت آفرین و یک نگاه فمینیستی رادیکال، که هر دو برای زنان آسیب آفرین است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: امروز مبتنی بر آموزه های دینی و نیز سیاست های دولت تدبیر و امید به یک نگاه توانمندسازانه مبتنی بر فرصت آفرینی برای زنان نیازمندیم تا از یک سو خشونت در عرصه های مختلف علیه زنان را مهار کنیم و از دیگر سوی زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنها را در جامعه فراهم سازیم، جمهوری اسلامی ایران در قلمرو توانمندسازی زنان با زمینه سازی آموزشهای عالی و دانشگاهی موفق بوده است.

حسینی گفت: امروز نیازمند آن هستیم تا فرصت های کافی نیز برای زمان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم فراهم سازیم در این زمینه نیز مسیر رشد را طی می کنیم اما نیازمند بسترسازی و فرصت آفرینی بیشتری هستیم.

وی همچنین جلوگیری از ازدواج های زودرس و فعالیت های بدون دستمزد، فرصت های برابر برای زندگی اجتماعی- اقتصادی نیز در این سند مطرح شده  است.