به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سرهنگ احمد صادقی به ابعاد امنیت و ضرورت ایجاد آن در نظام اسلامی پرداخت و تولید و مطالبه آن در لایه های مختلف توسط ارکان حاکمیت و مردم را مورد تاکید قرار داد.

وی امنیت ذهنی و روانی را مکمل امنیت عینی و ظاهری برشمرد و شکل گیری این نوع امنیت را وابسته به مفاهیمی مانند اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی دانست.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم نقش رسانه ها را در تنظیم روابط نهادهای امنیتی با مردم انکار ناپذیر و ضروری خواند و توجه به الزامات و نهادینه کردن آن را دستمایه های رسیدن به امنیت ذکر کرد.

سرهنگ صادقی با اشاره به اراده پلیس قم برای بکارگیری همه اختیارات قانونی جهت تحقق امنیت پایدار به استقرار پلیس در پارک ها و تالارها و . . . اشاره کرد و اجرای اینگونه کنترل ها را که بر اساس مناسبات قانونی و هماهنگی های قضایی صورت می گیرد برای تقویت و تثبیت امنیت اجتماعی و اخلاقی در شهر مقدس قم ضروری دانست و ادامه آن را مطالبه مسئولان و مردم انقلابی از پلیس بیان کرد.