به گزارش برنا آذربایجان غربی، اکیپ فوریت های بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ارومیه مقدار 1500 کیلوگرم آلایش دامی را در حین بازرسی های خود از یکی از پارکینگ های نزدیک میدان ولایت کشف و توقیف نمود. این اکیپ حین بازرسی های خود متوجه خارج کردن مقداری آلایش دامی از محل مذکور شد. با توجه به این که احتمال وجود سردخانه مجهز و بزرگ در پارکینگ خودرو وجود داشت اکیپ بازرسی مورد را مشکوک دانسته و اقدام به بازرسی از محل نمود که با انبار کاملا غیر بهداشتی آلایش های دامی روبرو گردید.

محل به صورت موقت پلمپ و مقرر گردید شبکه دامپزشکی نسبت به ارجاع پرونده مورد تخلف به مراجع قضایی اقدام نماید.

طبق مقررات رعایت زنجیره سرما برای نگهداری مواد غذایی مختلف الزامی و انبارهای مختلف نگهداری مواد غذایی دارای شرایط ساختمانی خاص خود می باشند.