سید حمید موسوی عضو شوراء مرکزی حزب اعتدال و توسعه استان البرز به خبرگزاری برنا گفت: با اتحاد و همدلی و یکپارچگی می توان به توسعه یافتگی دست پیدا کرد

وی افزود: البته اختلاف فکر و سلیقه در جامعه امری ضروری و البته بدیهی است اما نباید با استفاده از ادبیات های غیر کاربردی که هیچ منافعی برای ملت ندارد به دنبال موجه سازی و تاخت و تاز بود

ایشان ادامه داد: خوشبختانه مردم نسبت به گذشته بسیار حساس تر و البته هشیار تر شده اند و می دانند که بعضی از عبارت ها فقط و فقط در جهت منافع جریانی و گروهی است بنابراین بر همگی لازم است که در فضای واقعیت های جامعه حشر و نشر کنیم و کاری نکنیم که مورد طنز و انتقاد مردم شویم

وی بیان کرد: به دلیل افزایش سطح آگاهی شهروندان باید دیالوگ هایی متناسب با جامعه امروز داشت جامعه ای که با دیالوگ های متعدد آشنا شده است و بین ادبیات های متفاوت تمییز قائل می شود و دست به انتخاب می زند

وی در پایان گفت: باید نخبگان و روشنفکران جامعه در راستای رسیدن به ادبیات توسعه ای به یک مفهوم مشترک برسند و این تضادها و تناقضات که راه حلی هم برای حل و فصل آن پیدا نشده است برای آینده جامعه آفت زا است