به گزارش  خبرگزاری برنا از لرستان، سجاد فلاح نژاد با اشاره به اهمیت اجرایی شدن قانون ماده 27 گفت: طبق حساسیت و اهمیت این قانون برای استان دستگاه ورزش و جوانان لرستان، پس از برگزاری چندین جلسه متعدد با حضور اعضای کارگروه واگذاری ماده 27، دو پروژه استخر شنای دورود و ازنا به روش B.O.O ( ساخت، مالکیت و بهره برداری) به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار شدند.

رئیس دفتر فنی اداره کل ورزش و جوانان لرستان گفت: ارزش سرمایه گذاری در پروژه استخرشنای دورود بالغ بر2 میلیاردو 400 میلیون تومان و در استخر ازنا حدود 500 میلیون تومان می باشد.
سجاد فلاح نژاد محل تامین اعتبار دو پروژه مذکور را استانی اعلام کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان متولی ساخت آنها می باشد.
وی در پایان افزود: پس از تکمیل پروژه ها با توجه به پرداخت قیمت عرصه و عیان پروژه ها، مالکیت آنها به سرمایه گذاران واگذار خواهد شد.