به گزارش برنا آذربایجان غربی، اتحادیه مبلمان و مصنوعات چوبی شهرستان ارومیه در اطلاعیه ای که نسخه ای از آن در اختیار جوان پرس قرار گرفته آورده است ؛

نظر به شروع عملیات احداث کارگاه های مجتمع کارگاهی درودگران ارومیه و صدور دفترچه قرارداد مالکیت، بدینوسیله به اطلاع سهامداران مجتمع می رساند، کلیه کارت های سهام در دست سهامداران از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ باطل و فاقد اعتبار قانونی می باشد و سهامداران مکلفند تا تاریخ فوق، کارت های سهام را همراه با مدارک شناسنامه ای به اتحادیه مبلمان و مصنوعات چوبی شهرستان ارومیه واقع در چهارراه عسگرخان روبروی بانک ملی تحویل و جهت دریافت دفترچه مالکیت منقوله دار تکمیل پرونده نمایند. همچنین افرادی که به صورت آزاد خرید سهم نموده اند و تا به حال هیچ اقدامی در جهت انتقال سهم به نام خود ننموده اند، موظف به ارائه مدارک خرید و تکمیل پرونده تا تاریخ مذکور می باشند. بدیهی است پس از انقضای مهلت، اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود.

ضمنا از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ هر گونه قرارداد های بنگاهی و غیره مربوط به خرید و فروش سهام مجتمع اعتبار نخواهد داشت و کلیه نقل و انتقالات سهام پس از صدور دفترچه قرارداد مالکیت از طریق اتحادیه صورت خواهد گرفت

اتحادیه مبلمان و مصنوعات چوبی شهرستان ارومیه