به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، سردار "محسن خانچرلی" با بیان اینکه پایبندی و عمل به مقررات، رعایت حقوق شهروندی در عبور و مرور باید مدنظر عموم شهروندان قرار گیرد تا شاهد کاهش بیشتر تلفات جانی در سطح استان باشیم ، گفت: یکی از وظایف ذاتی پلیس راهور برخورد با رانندگان هنجار شکن می باشد و هیچ راننده متخلفی از این قانون مستثنی نمی باشد، لذا با احترام به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، آسودگی خاطر را در رانندگی برای خودتان و دیگران به ارمغان بیاورید.  

رئیس پلیس غرب استان تهران افزود: ارتقاء فرهنگ ترافیک، کم هزینه ترین راهکار برای کاهش تصادفات است از این رو آموزش همگانی به صورت مداوم در همه رده ها از نکات مهمی است که می تواند در کاهش سوانح رانندگی کارساز باشد.  

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در کنار اقدامات فرهنگی و اجتماعی که توسط پلیس صورت می گیرد برخورد با تخلفات حادثه ساز به عنوان یکی از اولویت های پلیس غرب استان تهران در سال جاری است که توانسته در کاهش تلفات رانندگی موثر باشد.  

سردار محسن خانچرلی با بیان اینکه یکی از اهداف محوری پلیس راهور در بخش رانندگی بحث فرهنگ سازی و مدیریت ترافیک است، افزود: هر مقدار آموزشگاه های رانندگی در تعلیم رانندگان دقت عمل بیشتری به خرج دهند و دلسوزانه کار کنند،به همان میزان تلفات ناشی از حوادث رانندگی کمتر خواهد بود.  

این مقام ارشد انتظامی گفت: افزایش قانون مداری و نهادینه شدن فرهنگ ترافیکی مطلوب در اجتماع از جمله برنامه ها و اولویت های فرهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی در ارتقاء ایمنی محیط ترافیکی است که با رویکرد آموزش همگانی دنبال می شود.