به گزارش خبرگزاری برنا در تهران، ابراهیم بابازاده معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 20 گفت: محورهای اصلی و پرتردد منطقه شهرستان ری همراه با محورهای بزرگراهی در طرح بهسازی مسیرهای بزرگراهی(TRMS) قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: لکه گیری، ترمیم و زیرسازی و روکش آسفالت از جمله مهمترین اقداماتی است که در طرح بهسازی بزرگراهی انجام می شود و در این راستا ، ترمیم و بهسازی روکش آسفالت محورهای شهید کریمی، شهید رستگار، امین آباد، شهید رجایی و فدائیان اسلام در دستور کار قرار گرفته است.

بابازاده در پایان گفت : در یک ماهه گذشته،60 هزار و 980 مترمربع از محورهای شهید کریمی و فدائیان اسلام با توزیع بیش از 8 هزار تن آسفالت انجام شده است و عملیات اجرایی مابقی محورها نیز با لحاظ شرایط مناسب جوی تا پایان سال انجام می شود.