به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ، اسد سرنابه گفت: به دستور شهردار باقرشهر واحد محیط زیست و ساماندهی بند ۲۰ تجمیع شدند .

وی هدف از تجمیع را پیشگیری از موازی کاری بین محیط زیست و ساماندهی بند 20 اعلام کرد و گفت : به دلیل اعتلای شاخص های حفظ سلامت محیط زیست طبیعی و انسانی در حریم شهری و در داخل بافت شهری این دو واحد باهم ادغام شدند. 

رئیس محیط زیست و ساماندهی بند ۲۰ شهرداری باقرشهر در ادامه گفت : حیطه کاری این واحد کلیه صنوف و صنایع است که در حریم شهر ، اراضی روستایی ، اراضی استحفاظی باقرشهر و هم در داخل شهر وجود دارند که تحت پوشش و فعالیت این واحد قرار می گیرند .